rodzaje_odpadow_ekolog
Aktualności 25.03.2022

Rodzaje odpadów i sposoby ich transportu

Strona główna / Aktualności / Rodzaje odpadów i sposoby ich transportu
Generowanie odpadów komunalnych, budowlanych czy niebezpiecznych jest na stałe wpisane w codzienność. Aby nie doprowadzały do degradacji środowiska, konieczne jest ich odpowiednie składowanie, transport oraz utylizacja. Jakie sposoby przewozu odpadów stosuje się w ich przypadku? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Najpopularniejsze rodzaje odpadów generowanych przez człowieka

Spośród wszystkich typów śmieci i odpadów, najważniejsze z nich to:

  • biodegradowalne – papier, tektura, odzież, resztki z pożywienia, drewno i produkty roślinne np. trawa i liście.
  • surowcowe – dzielone selektywnie ze względu na rodzaj tworzywa np. plastik, metal, szkło, papier.
  • wielomateriałowe – najczęściej opakowania stworzone z dwóch lub więcej rodzajów materiału, których nie da się rozdzielić samodzielnie.
  • wielkogabarytowe – większe produkty zaliczane np. do elementów wyposażenia domowego.
  • budowlane – wszelkie odpady w postaci gruzu powstałego przy remontach i wyburzeniach.
  • elektryczne i elektroniczne – zużyty sprzęt użytkowy zasilany elektrycznie.
  • niebezpieczne – odpady, których przedostanie się do środowiska naturalnego, może spowodować jego skażenie.

Transport gruzu i odpadów budowlanych

Jasne jest, że przewóz odpadów nie może odbywać się przy udziale identycznych rozwiązań transportowych dla każdej z powyższych grup. Dlatego np. wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych odbywa się przy użyciu oddzielnych kontenerów dostarczanych bezpośrednio na plac budowy. Firma zajmująca się jego dalszą obróbką zastrzega oczywiście selektywne umieszczanie w takich przestrzeniach jedynie odpadów budowlanych. Transport gruzu w mniejszych ilościach może odbywać się też indywidualnie do podmiotów zainteresowanych jego odbiorem w celu dalszego przetwarzania.

Wywóz odpadów wielomateriałowych, selektywnych i elektrośmieci

Powyższe rodzaje odpadów zwykle odbierają firmy zajmujące się produktami komunalnymi. Taki transport odpadów organizuje się specjalnie przygotowanymi i oznakowanymi pojazdami. Ich przestrzeń załadunkowa mieści się w przedziale 6–23 m3 i może stanowić jedną komorę na jeden rodzaj śmieci, lub kilka komór do odbioru produktów selektywnych. Gabaryty śmieciarek umożliwiają wywóz odpadów z terenów mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, ale również przestrzeni podziemnych (parkingi).

Transport odpadów wielkogabarytowych i biomasy

Zorganizowanie wywozu elementów ponadgabarytowych wymaga zastosowania większych przestrzeni załadunkowych. Dla przykładu transport podkładów kolejowych możliwy jest na podwoziach klasycznych (typu plandeka) mieszczących do 24t lub niskopodwoziowych 35/60t. Podkłady mogą zostać wykonane z żelbetonu lub drewna. Elementy te wymagają zezwolenia na legalny transport. Nieco inne środki transportu stosuje się przy przewozie biomasy i innych sypkich materiałów. Można wykorzystać do nich transport samowyładowczy (wywrotka) lub transport ruchomą podłogą. Dzięki temu czas potrzebny na rozładunek zostaje skutecznie skrócony, a przewożony towar zabezpieczony.

Najlepsze rozwiązania do transportu odpadów

Chcesz przewieźć odpady budowlane, gruz lub elementy niebezpieczne? Wybierz tylko takiego przewoźnika, który zapewni właściwe rozwiązania logistyczne i udowodni to wykwalifikowaną załogą oraz odpowiednio dobranymi rodzajami pojazdów.