ekologiczne_rozwiazania_w_transporcie
Aktualności 25.03.2022

Ekologiczne rozwiązania w logistyce – czy to możliwe?

Strona główna / Aktualności / Ekologiczne rozwiązania w logistyce – czy to możliwe?
Realizacja ekologicznych rozwiązań w transporcie jest sporym wyzwaniem. Łańcuch dostaw składa się z mnóstwa elementów, których codzienne funkcjonowanie bazuje zwykle na zużywaniu paliw kopalnych. Jak można skutecznie zmniejszać ślad węglowy w logistyce? Przeczytaj o najpopularniejszych rozwiązaniach!

Czy ekologiczny transport jest w ogóle możliwy?

Istnieje kilka czynników utrudniających ekologiczny transport. Zaliczają się do nich m.in:

 • bazowanie na paliwach kopalnych (olej napędowy);
 • ogromne nakłady finansowe potrzebne do modernizacji łańcucha dostaw oraz środków transportu (ciężarówki, statki morskie czy samoloty napędzane paliwem ekologicznym);
 • stosunkowo krótki zasięg samochodów napędzanych gazem LNG w stosunku do tych napędzanych olejem napędowym;
 • Wyższe koszty zakupu ekologicznych środków transportu w stosunku do tych konwencjonalnych;
 • „korki” na drogach;
 • niewystarczające przekonanie klientów do korzystania z ekologicznych rozwiązań.

Jednak pomimo tych trudnych do przezwyciężenia barier wielu firmom udaje się wprowadzać ekologiczne rozwiązania w logistyce. Jakie zmiany są widoczne dzięki staraniom podmiotów o zieloną logistykę?

Jak modernizuje się branżę logistyczną pod kątem ochrony środowiska naturalnego – transport

W tej dziedzinie nadal pozostaje mnóstwo do zrobienia. Auta dostawcze i ciężarowe generują sporą ilość zanieczyszczeń, których największe zagęszczenie panuje oczywiście w miastach. Dlatego ekologia w transporcie bazuje przede wszystkim na:

 • wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów napędzanych prądem elektrycznym, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub ciekłym gazem ziemnym (LNG);
 • optymalizacji drogi od producenta do klienta;
 • łączeniu ładunków w jednym transporcie pod kątem optymalizacji przestrzeni załadunkowej;
 • planowaniu dostaw poza godzinami szczytu komunikacyjnego.

Takie działania wpływają nie tylko na oszczędności finansowe, ale również zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sposoby modernizacji przestrzeni magazynowej pod kątem ekologicznych rozwiązań

Drugim elementem wprowadzania proekologicznych zmian jest skupienie się na organizacji przestrzeni magazynowej. Ekologia w logistyce w tym względzie wykorzystuje:

 • stosowanie alternatywnych źródeł energii – słońce, wiatr;
 • projektowanie budynków pod kątem maksymalizacji pracy przy naturalnym świetle;
 • pełna automatyzacja procesu magazynowania i dystrybucji.

Realizowanie podstawowych założeń ekologicznych w logistyce zapewnia nie tylko usprawnienia w łańcuchu dostaw, ale również wymierne korzyści dla środowiska. Ich wprowadzanie jest wspólnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy oraz każdego z nas.